Onkruid

ROUNDUP® Natuurlijk Onkruidvrij Concentraat 520ml

/products/product/masterData/media/medium[active="1"][type="1"]
Koop online

Je tuin snel onkruidvrij op een natuurlijke manier?

 • Een natuurlijke onkruidbestrijder (zonder glyfosaat)
 • Werkt tegen eenjarige onkruid én mos op open verhardingen zoals grind, schelpen, split en op onverharde terreinen
 • Na 3 uur zichtbaar effect
 • Zeer geschikt voor grote oppervlakten - circa 285m2
externalId=roundup-tuin-product-detail-2.1.1&filter[active]=1&filter[tags.tag]=product-detail-page
Afbreken door micro-organismen

Roundup wordt bij contact met de grond gedeactiveerd en afgebroken.

Nieuwe beplanting

Na een week kunt u nieuwe beplanting aanbrengen.

Van natuurlijke oorsprong

Zo werkt het Roundup product

 • Een natuurlijke onkruidbestrijder met een zichtbaar effect na 3 uur.
 • Bestrijdt eenjarige onkruiden en mos.
 • Geschikt voor het bestrijden van onkruiden tussen sierbeplanting. 
 • Kan gebruikt worden in moestuin voor de opkomst van het gewas.
 • Ideaal te gebruiken voor onkruiden tussen bestrating, grind beton en onverharde terreinen.
 • Voor ca. 285m2.

ROUNDUP® Natuurlijk Onkruidvrij doodt onkruid bovengronds. De groei van het onkruid stopt en sterft bovengronds af. Het product is snel biologisch afbreekbaar in de bodem en is daardoor meerdere keren per jaar te gebruiken.

Hoe te gebruiken

Gebruik ROUNDUP® Natuurlijk Onkruidvrij voor de beste resultaten op een droge dag en zorg ervoor dat de onkruiden zelf ook droog zijn. Gebruik het niet bij regenachtig weer, als er regen op de dag van behandeling wordt verwacht of als er veel wind staat. Niet gebruiken bij vorst. Gebruik het middel maximaal 2 keer per jaar op mossen en maximaal 4 keer per jaar op onkruiden. Ga als volgt te werk:

 1. Schud de fles voor gebruik.
 2. Meet de gewenste dosis af in de maatdop (lees voor de dosering de tabel op het etiket)
 3. Vul de drukspuit voor de helft met water.
 4. Voeg de gewenste dosis toe.
 5. Vul daarna water bij tot de gewenste hoeveelheid is bereikt.
 6. Meng goed om een homogeen mengsel te krijgen.
 7. Spuit op zo’n 25-30 centimeter van het onkruid.
 8. Bespuit de onkruiden en het mos volledig, totdat het van de onkruiden afdruipt.
 9. Blijf tijdens de bespuiting goed mengen.
 10. Herhaal de behandeling indien nodig na 14 dagen.

Let op

●        Staan er vaste planten of struiken in de buurt? Plaats dan een beschermkap op de drukspuit om deze te beschermen.

Voorzorgsmaatregelen: 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Zorg ervoor dat je met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 

Bewaar bij een temperatuur van minstens 8°C.

Productinformatie:

Toelatingsnummer: 16230 N

Niet-professioneel gebruik

Werkzame stof: 500 g/l nonaanzuur


Verpakkingsinformatie:

Download hier het volledige etiket inclusief 
de waarschuwingszinnen voor dit product.