GEBRUIKSKLAAR

  • Totale onkruidbestrijding met systemische werking.
  • Gebruiksklare formule.
  • Bestrijding tot in de wortels.
  • Eerste effecten zichtbaar binnen 48 uur.