/news/newsItem/media/medium[active='1'][type="1"]

Bladmos

Er zijn drie soorten bladmossen: topkapselmossen, slaapmossen en veenmossen. Bladmossen zijn te herkennen aan generfde blaadjes die in een spiraal rondom de stengel staan.

Geschikte producten

Uit deze categorie