Monsanto Kennisgeving gegevensbescherming op de website
Laatste revisie May 14, 2018

Monsanto Company, zie hieronder in paragraaf 7 voor contactgegevens, ('Monsanto’ of 'we/wij’ of 'ons/onze’) en elk van haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (gezamenlijk de 'Monsanto-groep’) nemen gegevens privacy serieus. Deze kennisgeving inzake de gegevensbescherming op de website ('Kennisgeving’) informeert de gebruikers van monsanto.com ('Website’) over hoe Monsanto, als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG’) , de persoonsgegevens en overig gegevens van dergelijke gebruikers verzamelt en verwerkt in verband met hun gebruik van de Website.

Let op dat voor andere websites van de Monsanto-groep, andere diensten of andere relaties met gebruikers, leveranciers of klanten andere privacy voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Deze Kennisgeving is niet van toepassing op sites van derde partijen die kunnen zijn gelinkt vanaf deze Website.

Inhoudsopgave

 1. Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen
 2. Gevolgen wanneer u uw gegevens niet verstrekt
 3. Categorieën van ontvangers en internationale overdrachten
 4. Bewaartermijn
 5. Uw rechten
 6. Cookies en overige tracking technologieën
 7. Vragen en contactgegevens

1. Categorieën van persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en wettelijke grondslagen - Welke persoonsgegevens verwerken we over u en waarom? Wat zijn de wettelijke grondslagen?

 • Gebruiksgegevens: in verband met uw bezoek aan de Website zullen wij de volgende gegevens verzamelen: bijv. details over uw browser (bijv. type, versie, taal); besturingssysteem en interface; website van waaruit u ons bezoekt (verwijzende URL); webpagina('s) die u bezoekt op onze Website; datum en tijd van toegang tot onze Website en verschil in tijdzone; toegangsstatus/HTTP-statuscode, volume van overgedragen gegevens, internetprotocol (IP)-adres.

 

i. Doeleinden: Gebruiksgegevens zullen worden gebruikt om u toegang tot de website te verlenen en om de veiligheid van de Website te handhaven of te herstellen, of om technische fouten en/of fouten in de overdracht van elektronische communicatie op te sporen.

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om u de website aan te bieden zoals door u wordt gevraagd en om de andere doeleinden te bereiken zoals hierboven uiteengezet. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf 7.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract (bijv. de gebruiksrelatie) waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • Accountgegevens: als u een account op onze website aanmaakt, wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens over uzelf te verstrekken: bijv., gebruikers-ID; wachtwoord; e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; waarom u geïnteresseerd bent in onze Website; bepaalde communicatie die we van u ontvangen.

ii. Doeleinden: accountgegevens zullen worden gebruikt voor accountbeheer, het beantwoorden van uw vragen of informatieverzoeken, het leveren van de gewenste producten of diensten, het aanbieden van marketingmateriaal voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, het verbeteren van de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van onze Website, ervoor zorgen dat de informatie die op de Website wordt verstrekt, bijtijds en relevant is en voldoet aan uw behoeften, analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden, voor technisch beheer en ondersteuning, bescherming van Monsanto tegen een bedreiging of ander waargenomen veiligheidsrisico, of andere doeleinden waarmee u akkoord bent gegaan.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om uw account aan te maken en te beheren zoals door u gevraagd en om de andere doeleinden zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf 7.
 • Onlineformuliergegevens: soms kunt u ons opmerkingen, vragen of soortgelijke feedback opsturen via online formulieren. U kunt dan de volgende persoonsgegevens over uzelf verstrekken: bijv., e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; inhoud van de feedback.

iii. Doeleinden: onlineformuliergegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en om u de gewenste informatie, producten of diensten te verstrekken of voor andere doeleinden die u hebt aangevraagd.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om uw verzoek te beantwoorden en om de andere doeleinden te bereiken, zoals hierboven uiteengezet. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf 7.
 • Transactiegegevens: als u onze Website gebruikt om transacties aan te gaan met Monsanto of gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep door producten of diensten aan te vragen, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u: bijv. gebruikers-ID; wachtwoord; e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; betalingsdetails (bijv. creditcard- en bankgegevens); factuur- en afleveradres; soort product en de hoeveelheid; aankoopprijs, besteldatum; bestelstatus; retours van een product; klantenservice verzoeken; correspondentie; informatie over het pesticide en de licenties die u in uw bezit hebt.

iv. Doeleinden: transactiegegevens zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van de contractuele relatie, de transactie en de bestelling van het product, het verlenen van klantenservice, het naleven van wettelijke verplichtingen, het verdedigen, vaststellen en uitoefenen van juridische vorderingen, het verschaffen van marketingmateriaal voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet, Monsanto beschermen tegen een bedreiging of ander waargenomen veiligheidsrisico en het analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om de doeleinden zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf 7.
 • Enquêtegegevens en gegevens van prijsvragen: als u deelneemt aan enquêtes of prijsvragen, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u: bijv. e-mailadres; naam; adres; gegevens over uw bedrijf of beroep; feedback op de enquête of gegevens die samen met de prijsvraag wordt verstrekt; selectie als winnaar van de wedstrijd; prijs van de wedstrijd; aanvullende demografische informatie.

v. Doeleinden: enquête en gegevens van prijsvragen worden gebruikt voor het uitvoeren van de enquête of prijsvraag, het informeren van de winnaar van de prijsvraag, het leveren van de prijs aan de winnaar van de prijsvraag, het analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden, het verbeteren van ons productontwerp, het beoordelen van de marktvraag.

Wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op verzoek van u voorafgaand aan het aangaan van een contract (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6, lid 1, onder c van de AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om het onderzoek of de prijsvraag uit te voeren en om de andere doelen zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf 7.
 • U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken, zoals uiteengezet in paragraaf 5. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
 • Nieuwsbriefgegevens: als u verzoekt om onze nieuwsbrief te ontvangen, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens over u: bijv. naam; e-mailadres en verzoek om marketing e-mails te ontvangen.

vi. Doeleinden: nieuwsbriefgegevens zullen worden gebruikt voor het verstrekken van de nieuwsbrief en ander marketingmateriaal voor zover toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving en het analyseren van uw interesses voor marketingdoeleinden.

Wettelijke grondslagen:

 • U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, onder a van de AVG. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken, zoals uiteengezet in paragraaf 5. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd (bijv. gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van de Monsanto-groep), behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (Artikel 6, lid 1, onder f van de AVG). Dergelijke belangen zijn er om de doeleinden zoals hierboven uiteengezet te bereiken. Aanvullende informatie over deze wettelijke grondslag en de respectieve belangenafweging kan op verzoek worden verkregen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens zoals uiteengezet in paragraaf 7.

 

2. Gevolgen wanneer u uw gegevens niet verstrekt - Wat gebeurt er als u ervoor kiest om het niet te verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is over het algemeen niet vereist door een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is echter noodzakelijk om onze Website te bezoeken, om een contract met ons aan te gaan of om onze diensten/producten te ontvangen zoals door u verzocht. In bepaalde gevallen is het verstrekken van uw persoonsgegevens vrijwillig.

Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan voor u nadelen met zich meebrengen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde producten en diensten niet ontvangen. Tenzij anders aangegeven, zal het niet verstrekken van uw persoonsgegevens echter geen wettelijke gevolgen voor u hebben.

 

3. Categorieën van ontvangers en internationale overdrachten - aan wie dragen we uw persoonsgegevens over en waar bevinden ze zich?

i. Ontvangers
U moet verwachten dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen zullen overdragen voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden:

 • Binnen de Monsanto-groep: onze moedermaatschappij, Monsanto Company, in de VS en elk van haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen binnen de wereldwijde Monsanto-groep (link hierkunnen uw persoonsgegevens ontvangen voor zover nodig is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, ontvangen verschillende interne afdelingen binnen Monsanto uw persoonsgegevens. Onze IT-afdeling heeft bijvoorbeeld toegang tot uw accountgegevens en onze verkoopafdelingen hebben toegang tot uw gegevens met betrekking tot een aanvraag om hierop te reageren. Bovendien hebben andere afdelingen binnen Monsanto toegang tot bepaalde persoonsgegevens over u op basis van een need to know basis, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of interne auditing.
 • Met gegevensverwerkers: bepaalde externe dienstverleners, zoals aanbieders van IT-ondersteuning, ongeacht of ze gelieerd of niet-gelieerd zijn, zullen uw persoonsgegevens ontvangen om dergelijke gegevens te verwerken volgen gepaste instructies ('Verwerkers’) voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden, zoals dienstverleners voor de Website, aanbieders voor klantenservice, dienstverleners voor marketing, dienstverleners voor IT-ondersteuning of andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het onderhouden van onze commerciële relatie met u. De Verwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens alleen te verwerken zoals aangegeven.
 • Overige ontvangers: wij kunnen, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, persoonsgegevens overdragen aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, juridische adviseurs, externe consultants of zakenpartners. In het geval van een bedrijfsfusie of -overname, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of overname. We zullen uw persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derde partijen bekendmaken voor advertentie- of marketingdoeleinden of voor andere doeleinden.

 

Elke toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die personen die een “need to know” hebben om hun taken uit te voeren. Monsanto zal ook uw persoonsgegevens bekendmaken zoals is vereist of is toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving aan professionele adviseurs, overheidsinstanties en rechtbanken.

ii. Internationale overdrachten
U kunt verwachten dat de ontvangers die u uw persoonsgegevens zullen ontvangen of hier toegang toe hebben, zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ('EER’) bevinden.

 • Voor ontvangers buiten de EER zijn sommige gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS en anderen bevinden zich in landen met adequaatheidsbesluiten (klik hier voor de volledige lijst) op grond van artikel 45 van de AVG. Die ontvangers zijn gevestigd in de VS (indien gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS, klik hier voor de volledige lijst) en in beide gevallen wordt de overdracht daardoor erkend als adequate niveau van gegevensbescherming volgens het perspectief van een Europese wet inzake gegevensbescherming.
 • Overige ontvangers bevinden zich in landen die geen adequate bescherming bieden volgens het perspectief van een Europese wet inzake gegevensbescherming (indien niet gecertificeerd onder de Privacybescherming EU-VS). We zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten vanuit de EER adequaat worden beschermd zoals vereist door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Met betrekking tot overdrachten naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, baseren wij de overdracht op passende waarborgen, zoals bindende bedrijfsregels (artikel 46, lid 2 onder b, artikel 47 van de AVG), standaard clausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie of door een toezichthoudende autoriteit (artikel 46, lid 2 onder c of d van de AVG), goedgekeurde gedragscodes tezamen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2 onder e van de AVG) of goedgekeurde certificeringsmechanismen tezamen met bindende en afdwingbare verplichtingen van de ontvanger (artikel 46, lid 2 onder f van de AVG). U kunt een kopie van dergelijke passende waarborgen verzoeken door contact met ons op te nemen, zoals hieronder uiteen is gezet in paragraaf 7.

 

4. Bewaartermijnen - Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

 Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om u de gevraagde diensten en producten te kunnen leveren. Zodra u de contractuele relatie met ons heeft beëindigd, uw account heeft verwijderd, de enquête of prijsvraag is voltooid of de relatie met ons anderszins is beëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om het op de juiste manier te anonimiseren zodat u er niet meer mee kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Monsanto onderhevig is, bijv. belastingdoeleinden).

Persoonsgegevens worden in principe verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn na de laatste interactie en zakelijk contact tussen u en Monsanto. We zullen uw contactgegevens en interesse in onze producten of diensten echter voor een langere periode bewaren als Monsanto u marketingmateriaal mag toesturen. Ook wissen we over het algemeen contracten, communicatie en zakelijke brieven die persoonsgegevens bevatten, of bewerken we persoonsgegevens uit dergelijke documenten, 10 jaar na de beëindiging of oprichting, omdat dergelijke gegevens mogelijk onderhevig zijn aan wettelijke vereisten voor bewaring, waarvoor vaak een bewaring tot 10 jaar is vereist.

We kunnen uw persoonsgegevens ook alleen op basis van de noodzaak om te weten bewaren na de beëindiging van de contractuele relatie als uw persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan andere va toepassing zijnde wetgeving of als we uw persoonsgegevens nodig hebben om een claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Voor zover mogelijk beperken we de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke beperkte doeleinden na het beëindigen van de contractuele relatie.

5. Uw rechten - Welke rechten heeft u en hoe kunt u uw rechten doen gelden?

Recht om uw toestemming in te trekken: als u uw toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten activiteiten voor verwerking (in het bijzonder met betrekking tot de ontvangst van bepaalde direct marketingcommunicatie), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken met toekomstig effect. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. U kunt uw toestemming intrekken door contact op te nemen met de gegevensbeheerder of de functionaris voor gegevensbescherming, zoals hieronder vermeld in paragraaf 7.

Aanvullende rechten inzake gegevensbescherming: overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u het recht om: (i) te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens; (iii) te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens; (iv) te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; (v) te verzoeken om gegevensportabiliteit; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten voor zover de AVG van toepassing is. Houd er rekening mee dat deze rechten mogelijk beperkt zijn volgens de van toepassing zijnde (lokale) wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • Recht om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken: zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons een bevestiging te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens over u worden verwerkt en, waar dat het geval is, om te verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens. De toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.

U hebt ook het recht om gratis een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor volgende exemplaren die door u worden aangevraagd, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

 • Recht om te verzoeken om rectificatie: zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens ingevuld te hebben, waaronder door middel van het leveren van een aanvullende verklaring.
 • Recht om verwijdering te verzoeken (recht om te worden vergeten): zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om van ons het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen en wij kunnen worden verplicht om dergelijke persoonsgegevens te wissen.
 • Recht om te verzoeken om beperking van de verwerking: zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om bij ons te verkrijgen en we kunnen worden verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval worden de respectievelijke persoonsgegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.
 • Recht om te verzoeken om gegevensportabiliteit: zoals bepaald door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om de persoonsgegevens, die u ons heeft geleverd, over u van ons te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en hebt u het recht om deze persoonsgegevens door te sturen naar een andere entiteit zonder ons beletsel , waar de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen en gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 onder a van de AVG of op basis van een contract op grond van artikel 6, lid 1 onder b van de AVG.
 • Recht om bezwaar te maken:

  Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om op grond van uw specifieke situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en we zijn verplicht om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dergelijk recht om bezwaar te maken geldt in het bijzonder als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor profileringsdoeleinden om uw interesses in onze producten en diensten of voor bepaalde vormen van direct marketing beter te begrijpen.

  Als u het recht hebt om bezwaar te maken en als u dit recht uitoefent, zullen uw persoonsgegevens door ons niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld in paragraaf 7.

  Een dergelijk recht om bezwaar te maken kan, in het bijzonder, niet bestaan als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een reeds gesloten contract uit te voeren.

 

Neem contact met ons op om uw rechten uit te oefenen zoals vermeld in paragraaf 7 hieronder. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de betreffende lidstaat hier (bijv. de plaats waar u woont, werkt of van een beweerde inbreuk op de AVG).

6. Cookies en overige tracking technologieën

 Deze Website maakt gebruik van cookies en andere tracking technologieën. Voor meer informatie, bezoekt u ons Cookiebeleid.

7. Vragen en contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Kennisgeving of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven vermeld in paragraaf 5, neem dan contact met ons op via: 800 N. Lindbergh Blvd. St. Louis, MO  63167 bijv. postadres, emea.datasubjectsrights@monsanto.com , (314) 694-1000.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: dan.manolescu@monsanto.com