/news/newsItem/media/medium[active='1'][type="1"]

Wat te doen tegen kattenstaarten in je tuin?

Heermoes (Equisetum Arverse), ook wel kattenstaarten of paardenstaarten genoemd, is een hardnekkig onkruid dat zeer snel woekert en al snel een uitgebreid wortelnetwerk om zich heen creëert. Je komt dit onkruid vrijwel overal tegen: tussen voegen, braakliggend land, in het gazon en in de moestuin. Hoe kom je van dit onkruid af en is er een manier om dit onkruid te voorkomen?

Handmatig verwijderen van kattenstaarten

Dit onkruid is al heel erg oud en is een sporenonkruid, oftewel een wortelonkruid. Kattenstaarten maken niet alleen meterslange (!) wortels verticaal maar de vertakkingen helpen het onkruid ook ‘ankeren’ en verspreiden horizontaal. Een zeer hardnekkig onkruid! Handmatig verwijderen is mogelijk echter is de kans dat je het gehele onkruid, van plant tot wortel, kunt verwijderen nihil. Er zullen al snel weer nieuwe scheuten ontstaan. Echter helpt het plukken wel om het onkruid uit te putten, zodat het uiteindelijk zal verdwijnen.

Lavameel inzetten tegen kattenstaarten

Kattenstaarten groeien vaak op grond waar weinig mineralen in de bovenlaag van de grond zitten. Met hun meterslange wortelnetwerk halen ze mineralen omhoog zodat er weer voldoende mineralen in de bovenlaag komen. Functioneel, maar het kan jaren duren. Kattenstaarten worden vaak een signaalonkruid genoemd. Wanneer er in je tuin kattenstaarten groeien is de kans groot dat de grond in jouw tuin te weinig mineralen bevat. Het inzetten van lavameel kan helpen om het proces te versnellen en jouw tuin aan te vullen met belangrijke mineralen. Ook kun je kiezen voor een bemesting met een hoog gehalte aan Kali en Fosfor. 

Schoonmaakazijn tegen kattenstaarten

Er zijn veel tips op internet te vinden over het bestrijden van kattenstaarten met huis- en tuinmiddelen. Doe dit niet! Deze middelen zijn niet getest of zelfs verboden om te gebruiken ter bestrijding van onkruid. Gebruik alleen middelen die toe zijn gestaan door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Zij controleren of een gewasbeschermingsproduct of biociden veilig is voor de mens, dier en milieu voordat ze op de Nederlandse markt verschijnen. Ieder product die toegelaten is, heeft een toelatingsnummer. Dit nummer is te vinden op de verpakking.

Natuurlijk bestrijden van kattenstaarten

Heb je heel veel last van kattenstaarten dan kun je kiezen voor een natuurlijk gewasbeschermingsproduct. ROUNDUP NS Natuurlijke Spray helpt kattenstaarten uit te putten en kan ingezet worden voor een eerste bestrijding, om het vervolgens met de hand aan te pakken. Het product mag 4 keer per jaar toegepast worden op sierbeplanting, moestuin, onverharde terreinen en tussen tegels en grind. Gebruik dit product veilig, volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Kattenstaarten in het gazon

Heb je last van kattenstaarten in het gazon? Dan kan het regelmatig maaien helpen het onkruid uit te putten. Ook adviseren wij je gazon 3 keer per jaar te bemesten: voorjaar, zomer en jaar en 2 keer per jaar kalk te geven: voorjaar en najaar. 

Geschikte producten

Uit deze categorie