Roundup Gel

Hoe werkt Roundup Gel? Onkruid wieden met één hand kan met deze unieke Roundup onkruidverdelger. Deze onkruidbestrijder is zo precies dat onkruid op moeilijk bereikbare plaatsen behandeld kan worden zonder in contact te komen met de bodem of naburige planten. De gel kan met één druk op de knop en één simpele aanraking aangebracht worden. Door de unieke formule waardoor de actieve stoffen tot in de wortels doordringen, is een tweede behandeling niet nodig.

Bekijk de video
Roundup Gel

Hoe werkt Roundup Gel? Onkruid wieden met één hand kan met deze unieke Roundup onkruidverdelger. Deze onkruidbestrijder is zo precies dat onkruid op moeilijk bereikbare plaatsen behandeld kan worden zonder in contact te komen met de bodem of naburige planten. De gel kan met één druk op de knop en één simpele aanraking aangebracht worden. Door de unieke formule waardoor de actieve stoffen tot in de wortels doordringen, is een tweede behandeling niet nodig.

Bekijk de video
Roundup Gel

Hoe werkt Roundup Gel? Onkruid wieden met één hand kan met deze unieke Roundup onkruidverdelger. Deze onkruidbestrijder is zo precies dat onkruid op moeilijk bereikbare plaatsen behandeld kan worden zonder in contact te komen met de bodem of naburige planten. De gel kan met één druk op de knop en één simpele aanraking aangebracht worden. Door de unieke formule waardoor de actieve stoffen tot in de wortels doordringen, is een tweede behandeling niet nodig.

Bekijk de video

Waarom is Roundup veilig?

Waarom is Roundup veilig?

U heeft wellicht onlangs gehoord dat glyfosaat (het belangrijkste ingrediënt van Roundup) een oorzaak van kanker zou kunnen zijn.

20 maart 2015 publiceerde het International Agency for Research on Cancer (IARC) zijn conclusie dat vijf stoffen - inclusief glyfosaat - "mogelijk" of "waarschijnlijk" kankerverwekkend zijn voor de mens.*  Het nieuws verspreidde zich vervolgens snel in de media.

Aangezien dergelijk nieuws natuurlijk verwarring en bezorgdheid onder consumenten kan veroorzaken, wil Roundup Garden graag duiding geven aan de IARC publicatie.

 

Worden gebruikers van Roundup blootgesteld aan risico op kanker?

Het antwoord is kort en duidelijk: nee.

Alle op glyfosaat gebaseerde herbiciden op de markt voldoen aan de strenge normen die door regelgevende en gezondheidsinstanties zijn gesteld om het publiek, met inbegrip van zuigelingen en kinderen, te beschermen.  Stoffen als glyfosaat zijn in Europa onderworpen aan strenge periodieke veiligheidsbeoordelingen. 

De laatste herbeoordelingsprocedure vindt momenteel plaats. Het Duitse risico-instituut BFR is benoemd tot coördinator, cq. evaluator en heeft alle beschikbare gegevens over glyfosaat beoordeeld, inclusief de studies die door het IARC aangevoerd worden. Aldus concludeerden het BFR in december 2014 het volgende: 

"[...] de beschikbare gegevens laten geen kankerverwekkende of mutagene eigenschappen van glyfosaat zien, en tonen evenmin aan dat glyfosaat een toxisch risico vormt voor vruchtbaarheid, voortplanting of embryonale/foetale ontwikkeling [...]" 

Na 20 maart 2015 hebben Duitse overheidsinstanties nogmaals deze conclusies bevestigd en in een verklaring duidelijk gemaakt dat zij geen correlatie hebben gevonden tussen blootstelling aan glyfosaat en enige vorm van kanker. Deze bevindingen bevestigen wat instanties wereldwijd hebben geconcludeerd over glyfosaat. 

Hoe kan het IARC dan toch tot dergelijke conclusies komen?

Als overheidsinstanties zo duidelijk zijn over glyfosaat, dan kan men zich afvragen waarom het  IARC tot heel andere conclusies kon komen. Roundup Garden wil u wat dit betreft graag attenderen op een belangrijk punt. 

Overheidsinstanties en het IARC spelen elk een verschillende rol. Enerzijds zijn er de overheidsinstanties, die tot taak hebben om ervoor te zorgen dat het gebruik van een stof als glyfosaat mens en milieu niet aan risico's blootstelt. Ze doen dit door alle beschikbare gegevens (met inbegrip van epidemiologische gegevens) over een lange periode in aanmerking te nemen en het gebruik van de stof in de alledaagse praktijk te beschouwen. Anderzijds is er het IARC, een 'onderzoeksgedreven' agentschap, dat kijkt vanuit een zuiver wetenschappelijk perspectief naar de gegevens en niet naar het gebruik van de stof in de praktijk. De beoordelingen van het IARC geven aan dat glyfosaat een potentieel heeft om kanker te veroorzaken in een laboratoriumomgeving - zoals veel stoffen en producten waar we dagelijks mee te maken hebben (de classificatie van het IARC omvat bijvoorbeeld mobiele telefoons, het beroep kapper en aloë vera-extract). De overheid heeft de taak te verwoorden of dit potentiële gevaar ook in de dagelijkse praktijk aanwezig is. In het geval van glyfosaat is dit volgens de overheid niet het geval.

Conclusie: consumenten kunnen zonder zorgen Roundup blijven gebruiken door de gebruiksinstructies te volgen.

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor meer informatie over glyfosaat

 


*De rol van het International Agency for Research on Cancer, gevestigd in Lyon, is het uitvoeren en coördineren van onderzoek naar de oorzaken van kanker. Daarnaast verzamelt en publiceert het IARC gegevens over het optreden van kanker wereldwijd en houdt het agentschap een reeks dossiers bij over de carcinogene risico’s voor de mens van een verscheidenheid van middelen, mengsels en blootstellingen. De conclusies die op 20 maart 2015 zijn gepubliceerd, zijn daar een voorbeeld van.

 

Sub Menu Sub Menu