/news/newsItem/media/medium[active='1'][type="1"]
Meerjarig onkruid

Jacobskruiskruid

Jacobskruid is een tweejarig onkruid. Het eerste jaar ontkiemt het onkruid en is het onkruid te herkennen een rozet van blad met een visgraat vorm. Het tweede jaar komt het onkruid tot bloei en is het te herkennen aan de gele bloemen. Jacobskruid bevat bepaalde glycociden (chemische stoffen) dat tot leverbeschadiging kan leiden bij huisdieren.

Geschikte producten

Uit deze categorie