Onkruid

ROUNDUP® Gazon Onkruidvrij

/products/product/masterData/media/medium[active="1"][type="1"]
Koop online

Snel je gazon weer onkruidvrij?

 • De onkruidbestrijder zonder glyfosaat
 • Bestrijdt blad en wortel en spaart het gazon
 • Werkt tegen boterbloem, madeliefje, klaver en paardenbloem
 • 1 doos is ruim voldoende voor 50m2
   
externalId=roundup-tuin-product-detail-2.1.1&filter[active]=1&filter[tags.tag]=product-detail-page
Afbreken door micro-organismen

Roundup wordt bij contact met de grond gedeactiveerd en afgebroken.

Nieuwe beplanting

Na een week kunt u nieuwe beplanting aanbrengen.

Van natuurlijke oorsprong

Zo werkt het Roundup product

ROUNDUP® Gazon Onkruidvrij werkt onder andere tegen boterbloem, madeliefje, klaver en paardenbloem. Na behandeling gaat het onkruid extreem snel groeien. Bladeren krullen op, het verwelkt en sterft af tot in de wortel. Het onkruid groeit letterlijk kapot en komt op die plek niet meer terug. Ook je gras gaat harder groeien door de aanwezige meststof, maar sterft niet af. Hierdoor kan er mogelijk kleurverschil ontstaan. Het kleurverschil verdwijnt in de loop van de tijd.

 

Wanneer het onkruid na behandeling weg is, kunnen er kale plekken in het gazon ontstaan. Zaai hier eenvoudig weer wat graszaad in voor een vol gazon.

 

Hoe te gebruiken:

Gebruik ROUNDUP® Gazon Onkruidvrij voor het beste resultaat in de periode maart t/m september. Gebruik het middel niet bij vorst, wanneer er zware regen wordt verwacht of op een hete zonnige dag. Het gras kan dan door de aanwezige meststof verbranden. Gebruik het middel maximaal 1x per jaar.

 

 1. Maai het gazon 2-3 dagen voor behandeling.
 2. Besproei het gazon of strooi op een dauwnat gazon in de ochtend.
 3. Strooi de korrels gelijkmatig op het gazon waar onkruid staat. Let op dat je geen korrels in de border strooit of vlakbij wortels van bomen en struiken.
 4. Besproei de behandelde plekken na 24 – 48 uur.
 5. Maai het gazon de eerste 2-3 dagen na behandeling niet.

Let op

 • Gebruik het middel niet op jonge gazons van minder dan 1 jaar oud.
 • Laat kinderen of huisdieren niet op het behandelde gebied, totdat het product is ingewaterd.
 • Het middel mag pas worden gestrooid als in het gazon voorkomende tulpen, krokussen,enz. volledig zijn afgestorven.

Voorzorgsmaatregelen:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Zorg ervoor dat je met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA).

 

Productinformatie:

Toelatingsnummer: 16202N

Niet-professioneel gebruik

Werkzame stof: 8 g/kg 2,4-D en 1,2 g/kg dicamba


 Verpakkingsinformatie:

Download hier het volledige etiket inclusief 
de waarschuwingszinnen voor dit product.