• Snelwerkende onkruidbestrijder zonder glyfosaat
  • Kant-en-klaar contactherbicide op basis van azijnzuur
  • Bestrijdt snel en effectief al het onkruid tussen sierbeplanting, moestuin, open verhardingen (grind, schelpen, e.d.), halfopen verhardingen (tegels, straatstenen, etc.), gesloten verhardingen (beton, etc.) en onverharde terreinen.
  • Zichtbaar resultaat na 1 uur (afhankelijk van het weer)
  • Zaaien en planten is al mogelijk één dag na de toepassing
  • 1 liter is geschikt voor 10m2

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Toelatingsnummer: 15383 N

Werkzame stof: Azijnzuur 60 g/l

* DEZE CLAIM WORDT GEMAAKT OM HET ONDERSCHEID TE HELPEN MAKEN MET ROUNDUP® FORMULES OP BASIS VAN GLYFOSAAT