• Totale onkruidbestrijder met systemische werking voor niet-verharde oppervlakken.
  • Bestrijdt alle onkruiden tot en met de wortel.
  • Geen nawerking in de bodem.
  • Zaaien en planten reeds mogelijk na één week.
  • Met een verpakking van 125 ml kunt u een gebied van 250 m² behandelen